Home » An toàn » Công tác An toàn Lao động trong sản xuất

Công tác An toàn Lao động trong sản xuất

Trong bối cảnh hội nhập về kinh tế, các nước phát triển đã và đang di dời nhà máy cũng như công nghệ sản xuất về các nước đang phát triển, để có một môi trường làm việc an toàn và đầu tư hiệu quả, quan tâm hơn đến đời sống và tinh thần của người lao động. Luật An toàn,Vệ sinh lao động ra đời nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tính cạnh tranh cao hơn, các nhà đầu tư lớn trên thế giới đều có cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Luật An Toàn – Vệ sinh lao động

  • Số : 84/2015/QH13
  • Ngày ban hành : 25 tháng 06 năm 2015
  • Hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

Luật an toàn-vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) quy đinh việc đảm bảo an toàn,vệ sinh lao động, các chế độ chính sách đối với người bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), trách nhiệm của các tổ chức, các cá nhân có liên quan đến công tác An toàn-Vệ sinh lao động và các biện pháp quản lý nhà nước về An toàn – vệ sinh lao động.

An toan lao dong
Luật An toàn,vệ sinh lao động được quốc hội thông qua năm 2015

Các đối tượng ảnh hưởng từ Luật an toàn,Vệ sinh lao động

  • Người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động, NLĐ đang thử việc, NLĐ đang học nghề, thực tập nghề để làm cho người sử dụng lao động (NSDLĐ).
  • Người lao động là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
  • Người Lao động làm việc thời vụ, không theo hợp đồng lao động.
  • Lao động người Việt nam làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động và kể cả người nước ngoài làm việc tại Việt nam dưới mọi hình thức.
  • Áp dụng cả đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ).
  • Các cá nhân, các tổ chức, cơ quan khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.
An toan lao dong
Tăng cường công tác huấn luyện an toàn,vệ sinh lao động

Các khái niệm về an toàn, vệ sinh lao động :

An toàn lao động : là các phương pháp ngăn ngừa sự cố tai nạn lao động xảy ra trong quá trình lao dộng sản xuất, gây chấn thương, hoặc có thể dẫn đến tử vong cho người lao động.

Vệ sinh lao động : là các phương pháp ngăn ngừa những chất độc,có hại do tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp trong quá trình lao động sản xuất gây ra đối với cơ thể, hoặc có thể gây tử cho người lao động

Nội dung chính của An toàn lao động và vệ sinh lao động là những quy định, chế tài của luật lao động bao gồm những quy phạm pháp luật quy định đảm bảo điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người tham gia lao động và khả năng duy trì tốt sức khỏe làm việc lâu dài của người lao động.

+ Công tác an toàn lao động không tốt dẫn đến dễ gây ra tai nạn lao động : gẫy tay, chân, rách da, bỏng, điện giật… có thể tử vong.

+ Công tác vệ sinh lao động không tốt dễ gây ra bệnh nghề nghiệp : bụi phổi, ung thư phổi, ngộ độc khí, .. có thể dẫn đến tử vong.

An toan lao dong
Cục An toàn Lao động hội thảo công tác an toàn

An toàn lao động, vệ sinh lao động bao gồm :

+ Quy phạm pháp luật quy định các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động.

+ Các giải pháp về khoa học, kỹ thuật nhằm loại bỏ các yếu tố nguy hiểm có hại trong quá trình sản xuất.

Ý nghĩa của công tác an toàn – vệ sinh lao động

­+ Thể hiện sự quan tâm của Đảng, của nhà nước đến vấn đề đảm bảo sức khỏe của người lao động, tăng thời gian lao động hiệu quả.

+Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động trong các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất, … phản ánh nghĩa vụ của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đối với người lao động (NLĐ) thực hiện việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

+ Vật chất và tinh thần của người lao động được đảm bảo nên người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ lao động được giao. Cụ thể hóa việc tuân theo các quy định về an toàn,vệ sinh lao động trong quá trình lao động phải đảm bảo các điều kiện đó.

+ Chế độ An toàn lao động, vệ sinh lao động : Được áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động,mọi đối tượng học nghề, thực tập,lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế, người lao động Việt nam ở nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới mọi hình thức.

Nguồn HSE DungMaster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *